Hoppa till innehåll

Stöd för värdegrundsarbete

I utbildningsutbudet som Gymnastikförbundet erbjuder sätter vi ledarskapet i centrum. Det innebär att vi vill stödja och utveckla våra ledare så de får en stabil plattform att stå på, liksom möjlighet att kontinuerligt diskutera och reflektera utifrån den egna ledarrollen. Värdegrunds- och trygghetsfrågor är en viktig del av ledarskapet och vi fortsätter vårt arbete med att stödja medlemsföreningarna i detta arbete. Frågorna är givetvis även viktiga att diskutera med gymnaster och föräldrar. På denna sida  finner du information och konkreta verktyg som underlättar arbetet med dessa frågor.

Gymnastikförbundets stödmaterial för din förening:

RF:s material Skapa trygga idrottsmiljöer
RF:s rapport Sexuella övergrepp i relationen mellan tränare och idrottsaktiv

Dialogplansch
Håll diskussionen levande! Vilka värderingar vill du att ditt ledarskap ska grunda sig på? Vilka värderingar vill du att ledarna i er förening ska grunda sig på? Hur du eller dina ledare agerar som ledare grundar sig till stor del på vilka värderingar du har. Nu har du och dina ledarkollegor och/eller ledarna i din förening möjlighet att på ett enkelt sätt diskutera dessa viktiga frågor. Genom att använda denna dialogplansch kan du på ett enkelt sätt stärka och utveckla ledare inom föreningen. En uppskattad metod att aktivt få möjlighet att reflektera kring ledarrollen. Man samlas i grupper 5-7 personer och arbetar med planschen som utgångpunkt. Hur lång tid det tar beror på hur många av frågeställningarna man går igenom. Man kan välja ett urval eller dela upp dem på flera tillfällen. Att gå igenom samtliga tar ca 3 timmar.

Pris:
75kr/st
Beställs genom Gymnastikbutiken


Dialogplansch - Det är du som leder

Åsiktskort: Din åsikt?
En kortlek med disussionsfrågor för värdegrundsarbete i gymnastikföreningar. Kortlek med moraliska/etiska dilemman att diskutera kring. Totalt 75 kort för de tre olika målgrupperna; gymnaster, föräldrar och tränare. Kan användas såväl på träning, på tränarmöten och föräldramöten eller i bussen på väg till tävling. Har ni moraliska/etiska frågor i er förening som behöver ventileras och diskuteras är detta ett skräddarsytt verktyg. Se bild på exempelkort. Vill ni använda detta material i en lärgrupp kontakta ert Sisu-distrikt.

Pris:
100kr/kortlek
Beställ genom Gymnastikbutiken

Kortlek - Din åsikt?

 

Trygghetsenkäter
Enkäterna laddar du ner direkt här från hemsidan. Det finns en enkät som riktar sig mot barn och en mot ungdom. Välj den som passar gymnasterna i din grupp.

Trygghetsenkät barn
Trygghetsenkät ungdom

 

Material från SISU Idrottsutbildarna

Värdefullt material

SISU Idrottsutbildarna har tagit fram ett antal stödmaterial och konkreta exempel i sitt arbete inom projektet Värdefullt. Läs mer om deras arbete och se allt deras stödmaterial på nedanståde sida.

Värdefullt – SISU Idrottsutbildarna
www.sisuidrottsutbildarna.se/vardefullt

Friends

Friends är en organisation som arbetar för att stödja både skolor och andra organisationer i sitt arbete kring trygghets- och värdegrundsfrågor. De har startat upp en stor satsning på idrottsrörelsen inom projektet "Trygg idrott" via donerade pengar. Läs mer om deras arbete och stödmaterial på nedanstående sida.

Material från Friends

Friends - Trygg idrott "Trygg idrott"
www.friends.se

 

 

 

 

 


Therese Flemström  |  Senast uppdaterad: 2014-04-30

Tillbaka

Ta ett steg bakåt

Huvudpartner

Huvudsponsor Stadium


Partner