Hoppa till innehåll

SISU som resurs

SISU Idrottsutbildarna är en resurs för Gymnastikförbundets föreningar!
SISU Idrottsutbildarna fnns i hela landet, precis som vi, och är ett stöd för alla idrottsföreningar. SISU Idrottsutbildarna erbjuder ett brett utbud av möjligheter och många av deras tjänster kompletterar Gymnastikförbundets breda utbildningsutbud med andra former av kompetensutveckling och stöd till idrottsföreningen.

Läs i denna folder hur Din förening kan nyttja SISU?

Gå in på www.sisuidrottsutbildarna.se för att ta kontakt med ditt SISU-distrikt.

http://www.sisuidrottsutbildarna.se/

Anna Blid  |  Senast uppdaterad: 2014-02-04

Tillbaka

Ta ett steg bakåt

Huvudpartner

Huvudsponsor Stadium


Partner