Hoppa till innehåll

Gym for Life 2009

Uppvisningsanalys

Vad är bra? Vad kan bli bättre? Hur ser det egentligen ut?

Analysformulär

Vi har gjort ett simpelt utvärderingsformulär som stöd att granska egna eller andras prestationer i syfte att lära sig. Att ta ett steg bakåt och reflektera kommer garanterat att ge dig bra input att jobba vidare med. 

Uppvisningsanalys, utvärderingsformulär

Egen reflektion

När ni gjort ert program och det börjar sitta hyfsat, filma då helheten/gå genom denna lista och våga vara självkritisk - men med rimliga förväntningar utifrån gruppens förutsättningar. Vi tror det kan stärka ert uppträdande:

  • Levererar vi den prestation vi har tänkt? Ska vi göra enklare övningar eller hur kan vi förstärka att vi är bra på det vi gör? Visar vi säker och snygg gymnastik?
  • I fall det finns ett tema eller en röd tråd- håller det hela vägen eller känns det ”påklistrat”? Hur kan vi eventuellt förstärka temat?
  • Harmoniserar musik och rörelser? ”Fyller vi ut” musiken eller hur kan vi säkerställa att vi gör det? Kan vi exempelvis använda oss av olika takter, kanon eller andra effekter i musiken för att bättre fylla ut/skapa tydliga effekter?
  • Används olika delar av ytan, olika formationer och eventuellt olika fronter? Om inte, hur kan vi ändra på ett enkelt sätt för att skapa ett större intresse och/eller överraskningsmoment för publiken som tittar?
  • Var i programmet är det mest intressanta för publiken (inte bara utifrån er ledare eller gymnasternas perspektiv - så be gärna någon utomstående att tycka till)? Hur kan vi förstärka detta?
  • Vet alla ledare och aktiva var och när de ska göra de olika bitarna i programmet? Flyter helheten på bra eller upplever publiken ”dötid”? Vart och hur kan vi optimera detta?
  • Vad är det enskilt viktigaste och enklaste sättet att höja helheten så upplevelsen blir bättre för publiken? Börja med det är vårt tips! :)

Be om andras åsikter

Ofta ser andra kanske bara din grupps framförande vid ett enkelt tillfälle, de har inte din djupa insikt i referenser, bakomliggande tankar och idéer. Att fråga utomstående om deras åsikt kan du använda som input till att justera och finputsa framträdandet, så du till slut verkligen når ut med ditt budskap. Så våga vara självkritisk - och våga ta in andras åsikter. Förslag: be några föräldrar komma på en träning och fylla i delar av formuläret, även ett enkelt och bra sätt att skapa delaktighet på.


Filip Krolopp  |  Senast uppdaterad: 2017-03-01

Tillbaka

Ta ett steg bakåt

Huvudpartner

Huvudsponsor Stadium


Partner