Hoppa till innehåll

FOTO: SOK

Kostråd

För att kunna prestera och må bra behöver kroppen energi. Men vad ska man förhålla sig till och vart ska man vända sig? Gymnastikförbundets tips är att helt bortse från tidningarnas och reklamernas goda råd, men istället följa Sveriges Olympiska Kommittés och Riksidrottsförbundets rekommendationer. Länker finns längst ner på sidan.

”SOK:s kostrekommendationer vilar på utgångspunkten att god kosthållning är en förutsättning för optimal träning, återhämtning, topprestation samt hälsa. 

En allsidig kost, som tillgodoser energibehovet, ger så gott som alltid ett tillfredsställande intag av näringsämnen för olympiska idrottare. Vitamin- eller mineraltillskott kan endast bli aktuellt om en individuell utvärdering (medicinsk utvärdering, kostanamnes etc.) visar att den aktive har behov av supplement (ex brister, kostrestriktioner eller livsmedelsallergi/-intolerans) och efter det att kostomläggning utvärderats. Det krävs individuell utvärdering i samråd med läkare och kostresursteam. De enda kosttillskott som i sådana fall bör användas är produkter som säljs på svenska Apotek eller är listade på www.informed-sports.com. 

SOK tar avstånd från ett generellt användande av ergogena (potentiellt prestationshöjande) tillskott. Grunden för detta är bl.a. bristfällig dokumentation, okända långtidseffekter och eventuella hälsorisker eller biverkningar. Dessutom finns flera exempel på kontaminerade produkter som innehåller dopingklassade substanser (utan att det framgår av innehållsdeklarationen) som medfört att elitidrottare testats positivt vid dopingkontroller.

Tilltron till ergogena kosttillskott är tyvärr utbredd inom idrotten vilket grundar sig på förhoppningar, tveksamma rykten, små marginaler och extrema krav. Ett växande utbud av kosttillskott som säljs med aggressiv marknadsföring, ofta med dåligt underbyggd dokumentation, bidrar till felaktiga beslut om enkla genvägslösningar.

Detta står i kontrast till SOKs Kostrekommendationer för olympiska idrottare samt vetenskapligt baserade riktlinjer inom idrottsmedicin och nutrition.”

Linda Bakkman, Idrottsnutritionist, PhD medicin och kostrådgivare
Stig Mattsson, Dietist, PhD-student och kostrådgivare
Anna Melin, Dietist, PhD idrottsnutrition och kostrådgivare
Stefan Pettersson, Dietist, PhD idrottsnutrition och kostrådgivare

Länk till publikationer/läs mer

Kostrekommendationer för Olympiska Idrottare

Kostrekommendationer för Olympiska Idrottare, utgångspunkt och summering

Riksidrottsförbundets kostråd


Jonas Christiansen  |  Senast uppdaterad: 2016-06-23

Tillbaka

Ta ett steg bakåt

Huvudpartner

Huvudsponsor Stadium


Partner