Hoppa till innehåll

Elitidrott och utbildning handlar om rätten att bedriva en seriös elitidrottssatsning med lika seriösa studier
FOTO: Svenskidrott.se

NIU - Nationell idrottsutbildning

Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) är ett idrottsgymnasiealternativ som vänder sig till elever som vill kombinera elitidrott och utbildning. NIU som struktur syftar till elever som har nationell elit som mål
 

Certifierade NIU-gymnasier med inriktning Gymnastik:

Alingsås: Alströmergymnasiet (Kvinnlig och Manlig AG) 
Borås: 
Sven Eriksonsgymnasiet/Bäckängsgymnasiet (Truppgymnastik) 
Lindesberg: Lindeskolan (Rytmisk Gymnastik)
Hudiksvall: Bromangymnasiet (Truppgymnastik)
Karlskrona: 
Ehrensvärdska Gymnasiet (Truppgymnastik) 
Malmö: Malmö Idrottsgymnasium (Manlig AG)
Märsta: Arlanda Gymnasiet (parkour/tricking) 
Stockholm: Stockholms Idrottsgymnasium (Kvinnlig AG,  Manlig AG, Truppgymnastik)
Stockholm: Tibble Gymnasium (Truppgymnastik)
Uppsala: Celsiusskolan (Truppgymnastik, Trampolin och Rytmisk Gymnastik)
Västerås: Widénska Gymnasiet Idrottscollege (Truppgymnastik)
Älvsbyn: Älvsbyns Gymnasium (Kvinnlig AG och Manlig AG) 
Örebro: 
Elitidrottsgymnasiet/Virginska skolan (Truppgymnastik)
Östersund: Jämtlands Gymnasium Wargentin (Truppgymnastik, Kvinnlig AG)


För dig om gymnast - ansök till gymnastikgymnasium

För att söka NIU ska du som gymnast ha nationell elit som mål. Sista ansökningsdag är hos de flesta skolor 1 december för start höstterminen kommande år. Du ansöker direkt till respektive skola. Skolan tar sedan kontakt med oss på Gymnastikförbundet för att följa upp antagningsprocessen gemensamt. 

OBS! 
För specifik info (ansökningstider, adress med mera) se respektive skolas hemsida - här hittar du också hur skolans ansökningsprocess går till. 


Vem ansvarar för NIU?

Nationellt godkända idrottsutbildningar bedrivs genom fyra samverkande parter:

Riksidrottsförbundets
 (RF) roll är att vara stöd åt specialidrottsförbunden (SF), men har inget formellt uppdrag. Uppdraget skiljer sig således från det för riksidrottsgymnasierna (RIG).
Skolverket 
har övergripande ansvar för all gymnasieutbildning, vilket inkluderar ämnet specialidrott. De godkänner också vilka kommuner/enskilda huvudmän och idrotter som blir anordnare av NIU.
Kommunen
 eller enskild huvudman är anordnare av NIU.
Specialidrottsförbunden 
(SF; i det här fallet Gymnastikförbundet) organiserar, i samverkan med den berörda skolan, den idrottsliga delen av NIU. I samverkan med huvudman arbetar SF med att utveckla och följa upp NIU-verksamheten samt med antagningsprocessen av elever till NIU.Vill din gymnasieskola bli certifierad NIU-skola?

Från och med hösten 2011 är det möjligt att starta nationella idrottsutbildningar inom ramen för den nya gymnasieskolan. Skolverket och Riksidrottsförbundet har tagit fram certifieringskrav inkluderat övriga förordningar och föreskrifter som styr verksamheten.
Utöver dessa krav har Gymnastikförbundet beslutat om särskilda certifieringskrav. Nedan hittar du certifieringskraven avseende NIU och gymnastiken + ansökan för om-och nylicensiering. 

 
Tidsplan (gäller såväl om- som nycertifiering avseende läsåret som börjar HT2018)

  • 1 november 2016 behöver vi på Gymnastikförbundet er ansökan, vilket i steg ett sker genom att ni skickar in blanketten ovan.
  • Vi kommer sedan kontakta var och en av er där vi går igenom certifieringskraven och hur er verksamhetsplan ser ut för att uppfylla såväl de specifika kriterierna från som de SF-generella kriterierna. Detta arbete avser vi ha klart med alla huvudmän/gymnasieskolor senast 20 januari 2017.
  • Så snart en huvudman/ gymnasieskola visar hur de avser uppfylla kriterierna och vi tillsammans gått igenom dessa kommer ni tilldelas ert certifikat från oss så ni kan skicka in handlingarna till skolverket. Detta avser vi göra löpande, dock ska alla ansökningar vara behandlade senast 30 januari 2017 av oss.
  • Efter erhållet certifikat ska ni som gymnasieskola skicka in detta till Skolverket, detta kan ske under perioden 1 november 2016 till 31 januari 2017.
  • Skolverket har sedan på sig fram till 1 september 2017 innan de behöver lämna besked till huvudman/gymnasieskolan.
  • För mer info, klicka här.

Senast uppdaterad: 2017-04-04

Tillbaka

Ta ett steg bakåt

Huvudpartner

Huvudsponsor Stadium


Partner