Hoppa till innehåll

Regioner

Välj närmaste region och tryck på knappen.

Regionernas nyheter

Carl-Åke Myrsell Gymnastikombudsman

Gymnastikombudsman

Förbundsmötet 2014 beslutade att förbundsstyrelsen ska ges möjlighet att införa Gymnastikombudsman, med uppgift att vara rådgivande till medlemmar, ledare och föreningar i frågor som gäller uppföljandet/efterlevandet av Uppförandekoden (liknande frågor), samt kunna ha särskild rätt att föra talan i bestraffningsärenden

Vid sammanträdet den 9 juni 2014 beslutade förbundsstyrelsen att införa den rådgivande funktionen Gymnastikombudsman.

För att underlätta kommunikationen med Gymnastikombudsmannen har speciell mailadress skapats gymnastikombudsman@gymnastik.se avsedd för medlemmar, ledare och föreningar.

Carl-Åke Myrsell är utsedd till Gymnastikombudsman av förbundsstyrelsen. 


Carl-Åke Myrsell  |  Senast uppdaterad: 2014-09-16

Tillbaka

Ta ett steg bakåt

Huvudpartner

Huvudsponsor Stadium


Partner