Hoppa till innehåll

Regioner

Välj närmaste region och tryck på knappen.

Regionernas nyheter

Antidopingarbetet i Sverige

Riksidrottsförbundet (RF) är ansvarigt för antidopingarbetet i Sverige. Alla 68 specialförbund har egna antidopingprogram och de 21 distriktsförbunden arbetar förebyggande mot doping.
 
Sedan 1981 har RF tagit 55 000 dopingprov. De senaste åren har doping påvisats i mindre än en halv procent av proven. Dopingkontrollerna görs alltid utan förvarning, främst på junior- och seniorelit men även motionärer kan bli testade.

RF upprätthåller en informationsservice i första hand för medlemsförbunden och dess föreningar, men även för media och andra intressenter. RF svarar för framställning och spridning av informationsmateriel och har upprättat nätverk både inom SF och distriktidrottsförbund (DF).
För mer information om antidopingarbetet.

Dispenser
Dispensreglerna har tillkommit för att idrottsutövare, som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel, ska kunna utöva sin idrott. Dispensreglerna är inom svensk idrott anpassade till kraven i World Anti-Doping Code.
Som motionär inom gymnastiken slipper du ansöka om dispens och omfattas av generell dispens, vilket möjliggör medicinsk behandling med dopingklassade läkemedel utan föregående ansökan. På begäran av RF:s Dopingkommission ska det medicinska behovet i sådant fall kunna styrkas i efterhand, detta sker vid ett positivt prov. 
För mer information om dispensregler.

Kosttillskott
RF avråder från bruk av kosttillskott, annat än på rent medicinska grunder. Det finns inget vetenskapligt stöd för att idrottsutövare med normal kosthållning har behov av extra kosttillskott.
För mer information om kosttillskott.


Johanna Persson  |  Senast uppdaterad: 2015-11-12

Tillbaka

Ta ett steg bakåt

Huvudpartner

Huvudsponsor Stadium


Partner