Hoppa till innehåll

Medlemsförmåner

Medlemskapet i Gymnastikförbundet innebär att föreningarna får:
• tillgång till vår utbildningsverksamhet,
• information om aktuella saker som händer inom verksamheten,
• möjlighet att påverka utvecklingen genom vår demokratiska medlemsorganisation,
• råd/stöd/service från våra kanslier (regionkanslier/Idrottens Hus i Stockholm),
• möjlighet att delta på våra arrangemang,
• möjlighet att delta i samordnade projekt/satsningar/kampanjer
• tillgång till Gymnastikförbundets namn och därtill kopplade begrepp och status (t ex SM-statusen för tävlingsverksamheten - ingen får delta på SM om man inte tillhör en gymnastikförening), Bamsegympa, Gymmix
• tillgång till vår hemsida www.gymnastik.se (länkar),
• kostnadsfri hemsida för förening – IdrottOnline Klubb - www.idrottonline.se med tillgång till medlemsregister och verktyg för kommunikation med medlemmarna,
• kostnadsfri tillgång till webbmail för föreningen - föreningsnamn@post.gymnastik.se
• tillgång till administrativa hjälpmedel och samarbetsavtal,
• förmånserbjudanden hos Gymnastikbutiken samt hos våra samarbetspartners Vera Sport, Stadium Team Sales, LEG och Rantzows,
• tillgång till förmånliga olycksfallsförsäkringar för alla gymnaster
("Basförsäkring" samt "Tränings- och Tävlingsförsäkring" hos Svedea),
dessa förmånliga olycksfallsförsäkringar betalar föreningen en låg premie, f.n. Basförsäkring 7:50/år (upp till 15 år) och 15:-/år (15 år och äldre).
Dessa försäkringar rekommenderar vi starkt att föreningarna tecknar!
• gratis olycksfallsförsäkringar för alla ledare genom RF:s grundförsäkring,
• tillgång till RF:s grundförsäkring för idrottsföreningar,
• skattebefrielse enligt halva basbeloppsregeln för sociala avgifter och källskatt, möjlighet till schablonavdrag i deklaration för enskilda föreningsledare, momsbefrielse för föreningsverksamheten,
• möjlighet till kommunala bidrag och tillgång till lokaler,
• möjlighet att få lotteritillstånd och bingotillstånd, mm.
• möjlighet att söka Lokalt Aktivitetsstöd och Idrottslyftet


Calle Myrsell  |  Senast uppdaterad: 2016-06-30

Tillbaka

Ta ett steg bakåt

Huvudpartner

Huvudsponsor Stadium


Partner