Hoppa till innehåll

Årsrapporten

Årsrapporten för perioden 1 jan. - 31 dec 2016

Årsrapporten är som vanligt underlag för medlemsavgiften.

Medlemsavgiften är jämte statsanslagen de utan jämförelse största intäktskällorna för Gymnastikförbundet och är därmed fundamentet för ekonomin. För att klara av de betydande ambitionshöjningarna som finns beskrivna i Svensk Gymnastik Vill och Vision 2020 så beslutade Förbundsmötet 2014 att justera medlemsavgiften enligt följande:

Förbundsmötet 2014 beslutar
att medlemsavgiften från och med i år 2015 ska fastställas till 33 kr per aktiv gymnast,
att minimiavgiften per förening ska kvarstå på 1 000 kr
att maximiavgiften per förening ska höjas till 50 000 kr, samt
att minimiavgiften även fortsättningsvis ska gälla till studentidrottsföreningar.


Medlemsföreningar inom Gymnastikförbundet är skyldiga att rapportera in Årsrapport över verksamheten varje år.

Årsrapporten är faktureringsunderlag till årsavgiften som baseras på antal medlemmar (aktiva + ledare)  i föreningen.

Årsrapporten ger oss även statistik som ger oss värdefull information om föreningens medlemmar, ledare och verksamhet. Därför är det viktigt att ni fyller i alla uppgifter.

Antalet medlemmar är alla gymnaster, ledare och funktionärer som är verksamma i föreningen (i gymnastiksektionen i flersektionsföreningar), 
varav Antalet ledare även ska fyllas i i rutorna för Antal ledare.

Svara även på alla följdfrågor om verksamheten efter statistikuppgifterna.

Frågor besvaras av Ronald Andersson 08-699 64 91, ronald.andersson@gymnastik.se

För föreningar som redan har kopplat hela sitt medlemsregister till IdrottOnline sker en automatisk summering av antalet medlemmar och ledare i de olika åldersgrupperna (ingen manuell summering krävs).

För de föreningar som ännu inte har sitt uppdaterade medlemsregister kopplat till IdrottOnline, kan ni gå in och skriva in antalet medlemmar och ledare i respektive ruta.

Uppgifterna som föreningen skickar in till Gymnastikförbundet lagras samtidigt på föreningens IdrottOnline sida. Det går bara att skicka in årsrapporten en gång, men uppgifterna kan korrigeras av Gymnastikförbundet om någon felaktig uppgift skickats in.

Pappersblankett

Om föreningen trots ovanstående förenkling av administrationen vill fylla i pappersblanketten får ni ta kontakt med Ronald Andersson som skickar ut rapporten till er. Kommer att finnas för utskrift på www.gymnastik.se/arsrapport. 
Genom att skicka in pappersblanketten godkänner samtidigt föreningen att Gymnastikförbundet har rätt att registrera föreningens uppgifter i IdrottOnline.

Ni rapporterar via idrottonline senast 1 april, efter det tas en avgift på 50 kr ut för varje påminnelse.


Calle Myrsell  |  Senast uppdaterad: 2017-03-22

Tillbaka

Ta ett steg bakåt

Huvudpartner

Huvudsponsor Stadium


Partner