Gymnastikförbundet

Klicka på kvartalen för att se aktiviteter

Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December
STIM
Anmälan till verksamhet
Idrottslyftet
Övriga kommunala bidrag
Årsrapport
Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd)
Stäng kvartal

STIM

Början på varje kvartal

Om föreningen använder någon form av inspelad musik i sin verksamhet så ska så ska licens tecknas och betalas enligt STIMs bestämmelser. STIM företräder de artister som har skrivit text och musik.
STIM

Stäng kvartal

Anmälan till verksamhet

Januari

Vid terminsstart är det mycket administration kring att registrera medlemmar och ta emot anmälan för verksamheten. I IdrottOnline kan ni läsa mer om hur man administrativt kan hantera detta under ”Medlemsansökan” och ”Formulär”.

Tips! Tänk på hur ni kontinuerligt vill hantera redovisningen av barn- och ungdomsverksamheten. Flera system kan hantera detta och vara ett stöd för er. Två gånger per år redovisas lokalt aktivitetsstöd i IdrottOnline. Läs mer under ”LOK-stöd”.

Lathund IdrottOnline hemsida

Stäng kvartal

Idrottslyftet

Januari

I de flesta gymnastikföreningar finns goda idéer om hur verksamheten skulle kunna utvecklas. För att hjälpa till att göra idéerna till verklighet finns Idrottslyftet. För att få stöd från Idrottslyftet kan föreningen vända sig till sitt Svenska Gymnastikförbundet, sitt distriktsidrottsförbund (DF) och/eller sitt SISU-distrikt. Följande förbund/organisationer har olika inriktningar och därmed också olika tidsramar för när ansökan ska ske och projekten ska redovisas.

Gymnastikförbundets riktlinjer för Idrottslyftet Information om Idrottslyftets alla delar

Stäng kvartal

Övriga kommunala bidrag

Januari

Kommuner delar ibland ut kommunala bidrag till exempelvis olika projekt, utbildning av ledare, bidrag till lägerverksamhet m.m.

För att ta del av föreningsbidrag i kommuner kan kommuner önska få in dokument som årsmöteshandlingar, policydokument och värdegrundsarbete från föreningen. Vad gäller i er kommun?

Stäng kvartal

Årsrapport

31 januari

Medlemsföreningar inom Gymnastikförbundet är skyldiga att lämna in årsrapport över verksamheten varje år.
Årsrapporten är faktureringsunderlag till årsavgiften som baseras på antal medlemmar (aktiva + ledare) i föreningen.
Årsrapporten ger Gymnastikförbundet värdefull information om föreningens medlemmar, ledare och verksamhet.

Rapporteringen sker i IdrottOnline.

Årsrapporten

Stäng kvartal

Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd)

25 februari

Ekonomiskt stöd för barn- och ungdomsverksamheten, 7-25 år, i föreningen. Redovisning i februari är för höstens aktiviteter som varit i föreningen.

LOK-stöd finns att söka både som statligt- och kommunalt stöd:
Statligt: Statligt Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) är ett stöd avsett att stödja ungdomsverksamheten i föreningarna för aktiviteter med ungdomar mellan 7 och 25 år.
Du ansöker om LOK-stöd via din förenings webbsida i IdrottOnline och som underlag för ansökan ska det alltid finnas närvarokort.

Kommunalt: Även kommuner ger bidrag för liknande verksamhet. För att ta reda på vad som gäller er förening, kontakta er kommun eller distriktsidrottsförbund (DF)

Information om LOK-stöd Information om närvaroregistrering o IdrottOnline

Stäng kvartal
STIM
Hallar
Ledarbidrag
Stäng kvartal

STIM

Början på varje kvartal

Om föreningen använder någon form av inspelad musik i sin verksamhet så ska så ska licens tecknas och betalas enligt STIMs bestämmelser. STIM företräder de artister som har skrivit text och musik.
STIM

Stäng kvartal

Hallar

Kvartal 2

Kommuner har olika riktlinjer och tillvägagångssätt för hur en förening söker halltider. Kontakta din kommun för att få mer information, samt vilken tid på året föreningen ansöker om lokal.

Tips! verksamheter kräver olika typer av hall/lokal. Har man verksamhet som inte kräver gymnastikredskap så kan man undersöka möjligheten att hyra/låna andra typer av lokaler, exempelvis som kyrkan, bostadsrättsföreningar och företag.

Stöd och inspiration gällande lokaler

Stäng kvartal

Ledarbidrag

Maj

Kommuner kan bevilja ledarbidrag i syfte att uppmuntra er som förening att satsa på ledarutbildning. De flesta kommuner har rutiner kring att redovisning sker kontinuerligt under året, se över vad som gäller i er kommun.

Tips är även att se över vilka stipendier för ledare som finns att ansöka om.

Stäng kvartal
STIM
Deklaration
Anmälan till verksamhet
Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd)
Försäkring
Tävlingslicens
Stäng kvartal

STIM

Början på varje kvartal

Om föreningen använder någon form av inspelad musik i sin verksamhet så ska så ska licens tecknas och betalas enligt STIMs bestämmelser. STIM företräder de artister som har skrivit text och musik.
STIM

Stäng kvartal

Deklaration

Början av juli

Föreningen deklarerar på Inkomstdeklaration 3. Den består av en särskild självdeklaration och en särskild uppgift. Räkenskapsåret styr när föreningens deklaration ska lämnas

Information från Skatteverket

Stäng kvartal

Anmälan till verksamhet

Januari

Vid terminsstart är det mycket administration kring att registrera medlemmar och ta emot anmälan för verksamheten. I IdrottOnline kan ni läsa mer om hur man administrativt kan hantera detta under ”Medlemsansökan” och ”Formulär”.

Tips! Tänk på hur ni kontinuerligt vill hantera redovisningen av barn- och ungdomsverksamheten. Flera system kan hantera detta och vara ett stöd för er. Två gånger per år redovisas lokalt aktivitetsstöd i IdrottOnline. Läs mer under ”LOK-stöd”.

Lathund IdrottOnline hemsida

Stäng kvartal

Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd)

25 augusti

Ekonomiskt stöd för barn- och ungdomsverksamheten, 7-25 år, i föreningen. Redovisning i februari är för höstens aktiviteter som varit i föreningen.

LOK-stöd finns att söka både som statligt- och kommunalt stöd:
Statligt: Statligt Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) är ett stöd avsett att stödja ungdomsverksamheten i föreningarna för aktiviteter med ungdomar mellan 7 och 25 år.
Du ansöker om LOK-stöd via din förenings webbsida i IdrottOnline och som underlag för ansökan ska det alltid finnas närvarokort.

Kommunalt: Även kommuner ger bidrag för liknande verksamhet. För att ta reda på vad som gäller er förening, kontakta er kommun eller distriktsidrottsförbund (DF)

Information om LOK-stöd Information om närvaroregistrering o IdrottOnline

Stäng kvartal

Försäkring

September

Gymnastikförbundet har avtal med försäkringsmäklaren Pensum.

Det finns fyra olika försäkringar som föreningen bör/måste teckna för sina medlemmar.För personen som ska försäkras är någon av följande försäkringar aktuella, utifrån vilken verksamhet som bedrivs:

 • - Basförsäkring (gruppträning, barn/ungdoms-gymnastik utan volter)
 • - Träningsförsäkring (för de som utför fria rotationer runt tväraxeln)
 • - Tävlingsförsäkring/licens (de som tävlar)
 • - Korttidsförsäkring (exempelvis prova på aktiviteter för icke-medlemmar)

Ledarförsäkring som ingår i medlemskapet (ska ej tecknas separat):

 • - RF´s Grund- och kompletteringsförsäkring

Inloggningsuppgifter för att teckna försäkring:
Användarnamn är föreningens RF-nummer
Lösenord: Gymnastik

Logga in till Pensum Försäkringsinnehåll

Stäng kvartal

Tävlingslicens

September

Alla gymnaster som ska tävla behöver en tävlingslicens, vilket är samma sak som en tävlingsförsäkring. När man åker på en tävling måste man visa upp att alla deltagande gymnaster är försäkrade. Det kan ske på olika sätt (listor, App., digitalt)

Information från Pensum

Stäng kvartal
STIM
Deklaration
SAMI
Utbildning
Ledarbidrag
Stäng kvartal

STIM

Början på varje kvartal

Om föreningen använder någon form av inspelad musik i sin verksamhet så ska så ska licens tecknas och betalas enligt STIMs bestämmelser. STIM företräder de artister som har skrivit text och musik.
STIM

Stäng kvartal

Deklaration

Början av december

Föreningen deklarerar på Inkomstdeklaration 3. Den består av en särskild självdeklaration och en särskild uppgift. Räkenskapsåret styr när föreningens deklaration ska lämnas

Information från Skatteverket

Stäng kvartal

SAMI

December

Om föreningen använder någon form av inspelad musik i sin verksamhet så ska licens tecknas och betala enligt SAMIs bestämmelser. SAMI företräder de artister som framför musiken.

SAMI

Stäng kvartal

Utbildning

Mitten av december

Anmälan till Gymnastikförbundets utbildningar:

Ett tips är att se över era ledares utbildning och vilka behov ni som förening har att utbilda era ledare under kommande år. Alla förbundets utbildningar finns i utbildningskalendern.

SISU Idrottsutbildarna:

SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation. De erbjuder både utbildningar enligt färdiga upplägg och skräddarsyr utbildningsinsatser efter de utvecklingsbehov som din förening har. SISU

Gymnastikförbundets utbildningar Här finns SISU Så här fungerar utbildningsmodulen i IdrottOnline

Stäng kvartal

Ledarbidrag

December

Kommuner kan bevilja ledarbidrag i syfte att uppmuntra er som förening att satsa på ledarutbildning. De flesta kommuner har rutiner kring att redovisning sker kontinuerligt under året, se över vad som gäller i er kommun.

Tips är även att se över vilka stipendier för ledare som finns att ansöka om.

Stäng kvartal
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 30
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 30
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31